Rak lahko vznikne v prav vsakem organu

Rak je posebna vrste bolezni, ki jo s tujko lahko poimenujemo tudi kot malignom ali maligni tumor. Nastane kot posledica nepopravljive spremembe v celičnem jedru, mutacije genov, in sicer v spolnih celicah ali pa v telesnih. Seveda spremenjene gene oziroma mutacijo lahko podedujemo, lahko pa ta nastane v času našega življenja. O dednem raku govorimo tedaj, kadar se sama mutacija prenese s staršev na njihove potomce. Lahko pa trdimo, da je genetsko pogojenih dednih rakov v prebivalstvu precej malo. Ocenjuje se jih namreč le na 5 % vseh rakov.

Veliko pomembnejše so torej razlike v presnovi celic. Te človek lahko tudi podeduje ter pomagajo popravljati okvare genov. Slednje v celicah neprestano povzročajo škodljivi dejavniki iz okolja. Takšne dejavnike delimo na fizikalne, kemične, biološke.

Bolezni raka delimo na štiri večje skupine

V rakavo celico se lahko v resnici spremeni katera koli celica v našem telesu. Glede na samo vrsto tkiva lahko bolezen raka delimo v štiri večje skupine. To so karcinomi, sarkomi, levkemija, limfomi.

Za rak karcinom je značilno, da nastane iz epitelnih celic, ki gradijo večino organov v telesu. V to skupino sodi kar 80 % vseh rakov. Sarkom nastane iz celic opornih tkiv ter se pojavlja zlasti v maščevju, na kosteh, hrustancu ter vezivu. Levkemija je rakasta bolezen krvi in krvotvornih organov. V primerjavi z drugimi oblikami raka se praviloma ne pojavi v obliki zatrdline ali bule. Limfom pa je rak limfatičnega sistema. V telesu ga tvori omrežje bezgavk ter mezgovnic.

Bolezen rak je lahko ob diagnozi samo majhna

Bolezen rak je torej ob diagnozi lahko sama majhna, in sicer komaj vidna sprememba. Prav tako pa je lahko rak že vraščen v sosednja tkiva. Širi se lahko v bezgavke ali pa v oddaljene organe. Glede na samo razširjenost se rakave bolezni uvrščajo v več stadijev. Lahko gre za omejeno, regionalno razširjeno ali pa oddaljeno razširjeno bolezen rak.